Tým zkušených advokátů

Více než 15 let zkušeností Stovky spokojených klientů

Tým zkušených advokátů

Individuální přístup založený na vzájemné důvěře.

Poznejte nás

Náš tým

JUDr. et Mgr. Lubomír Procházka, advokát

lubomir.prochazka@ballak.cz
+420 777 057 312

JUDr. et Mgr. Lubomír Procházka

vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, obor sociologie – sociální politika a práce. V roce 2006 obhájil rigorózní práci a složil rigorózní zkoušku na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a získal akademický titul doktora práv. V letech 2000 – 2003 působil jako advokátní koncipient ve významné brněnské advokátní kanceláři SAK Brno. Po úspěšném složení advokátních zkoušek působí od roku 2004 jako samostatný advokát. V rámci své praxe se věnuje právu soukromému i veřejnému, zastupuje klienty v soudních, rozhodčích a správních řízeních. Jeho specializací je oblast občanského práva, nemovitostního práva, práva obchodních korporací, trestního a přestupkového práva, zabývá se vymáháním pohledávek (hromadně a individuálně), poskytuje advokátní úschovy a právní poradenství včetně smluvního zajištění developerských projektů a výstavby.

Mgr. Jiří Koláček, advokát

kolacek@ballak.cz
+420 777 749 378

Mgr. Jiří Koláček

vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2004 – 2007 působil jako advokátní koncipient ve významné brněnské advokátní kanceláři. Po úspěšném složení advokátních zkoušek působí od roku 2008 jako samostatný advokát. Jiří se v rámci své praxe věnuje především právu občanskému a obchodnímu. Jeho specializací je sporná agenda, korporátní právo, rodinné právo, náhrada škody a nemajetkové újmy.

JUDr. Jiří Ponížil, advokát

ponizil@ballak.cz
+420 775 574 787

JUDr. Jiří Ponížil, advokát

vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně . V roce 2007 obhájil rigorózní práci na téma „Ochrana slabší smluvní strany v závazkových vztazích formou zákazu lichevní smlouvy“ a složil rigorózní zkoušku na katedře občanského práva Právnické fakultu Masarykovy univerzity v Brně a získal titul JUDr. V letech 2004 – 2007 působil jako advokátní koncipient ve významné brněnské advokátní kanceláři. Po úspěšném složení advokátních zkoušek působí od roku 2007 jako samostatný advokát. Jiří se v rámci své praxe věnuje zejména občanskému a obchodnímu právu včetně vymáhání pohledávek, právu nemovitostí. Klienty zastupuje v soudních i rozhodčích řízeních. Jeho specializací je oblast práva závazkového, duševního vlastnictví, náhrady škody a nemajetkové újmy.

Mgr. Pavel Procházka, advokát

pavel.prochazka@ballak.cz
+420 773 647 873

Mgr. Pavel Procházka, advokát

vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2005 – 2008 působil jako advokátní koncipient ve významné brněnské advokátní kanceláři. Po úspěšném složení advokátních zkoušek působí od roku 2008 jako advokát. Pavel se v rámci své praxe zabývá občanským, obchodním a trestním právem, zastupuje klienty v soudních i rozhodčích řízeních. Jeho specializací je oblast závazkového a nemovitostního práva, vymáhání pohledávek, insolvenční agenda a obhajoba v trestním řízení.

Mgr. Ondřej Lakomý, advokát

lakomy@ballak.cz
+420 773 647 874

Mgr. Ondřej Lakomý

vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2004 – 2007 působil jako advokátní koncipient ve významné brněnské advokátní kanceláři. Po úspěšném složení advokátních zkoušek působí od roku 2008 jako samostatný advokát. Ondřej se v rámci své praxe věnuje právu obchodnímu, občanskému a zastupuje klienty v soudních i rozhodčích řízení. Jeho specializací jsou závazkové vztahy, korporátní právo, právní vztahy k nemovitostem, řešení investičních, developerských a privatizačních projektů.
Důvěřují nám

Reference