Právní služby pro podnikatele

Máme pro vás řešení

Zastupování při řešení sporu

 • Zastoupíme vás ve fázi mimosoudního  i soudního řešení sporu.
 • Kvalifikovaně posoudíme vaši situaci a doporučíme optimální postup.
 • Vyhodnotíme rizika a efektivní vynaložení nákladů na vedení sporu.

Smlouvy

 • Sepíšeme pro vás nové smlouvy na míru podle vašich požadavků.
 • Zrevidujeme stávající smlouvy.
 • Eliminujeme rizika nevýhodných smluv a zajistíme vaše práva.
 • Šetříme váš čas: řešení elektronickou formou bez nutnosti osobních návštěv.

Veřejné zakázky

 • Zajistíme administraci a právní pomoc  při získávání veřejné zakázky.
 • Zastoupíme vás při uplatňování námitek proti postupu zadavatele.
 • Povedeme vaše řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže.

Směnky a pohledávky

 • Odborně vám poradíme ohledně vzniku směnečných závazků, indosací a změn ve směnečných závazcích.
 • Zastoupíme vás ve sporech o směnky.
 • Efektivně vyřešíme a zajistíme vaše pohledávky.
 • Zastoupíme vás ve fázi mimosoudního  i soudního řešení vaší pohledávky.

Úvěry a půjčky

 • Sepíšeme pro vás odpovídající úvěrové smlouvy nebo smlouvy o půjčce.
 • Vyhodnotíme výhodnost úvěrů a půjček.
 • Úvěry a půjčky zajistíme.
 • Postaráme se o úspěšné vymožení nesplacené půjčky.

Právní servis pro zaměstnavatele

 • Sepíšeme pro vás pracovněprávní dokumenty.
 • Připravíme vnitřní předpisy odpovídající požadavkům práva.
 • Zastoupíme vás v pracovněprávních sporech.

Investiční a developerské projekty

 • Zajišťujeme komplexní právní podporu investiční a developerským projektům včetně smluvní agendy a zajišťovacích instrumentů.
 • Zastoupíme vás ve stavebním řízení.
 • Připravíme pro vás dodavatelské smlouvy, prohlášení vlastníka, a smluvy o prodeji jednotek.

Zakládání společností

 • Zajišťujeme právní služby spojené se změnami podle nové právní úpravy.
 • Založíme vám novou společnost na míru.
 • Zajistíme vám okamžitý start podnikatelské činnosti díky již připraveným (ready-made) společnostem.

Off shore společnosti

 • Zprostředkujeme a zajistíme vaši novou off shore společnost.
 • Postaráme se o daňovou optimalizaci jejích nákladů.

Korporátní vztahy a spory

 • Zastoupíme společníky obchodních společností.
 • Zajistíme uplatnění a ochranu práv společníka a společnosti.
 • Zajistíme průběh valných hromad
 • Zastoupíme vás ve sporech o neplatnost valných hromad.
 • Právně vyřešíme korporátní spory.

Zastupování v trestním řízení

 • Vedeme obhajobu právnických osob.
 • Zajistíme pro vaši společnost uplatnění práv na náhradu škody v rámci adhezního řízení.

Likvidace obchodních společností

 • Zajistíme právní a ekonomickou podporu zvolenému likvidátorovi  včetně  osobních konzultací a přípravy veškerých listin vč. smluv uzavíraných při zpeněžování majetku.
 • Zastoupíme vás při jednání s věřiteli a dlužníky.

Insolvenční řízení

 • Ujmeme se zastupování v insolvenčním řízení.
 • Poskytujeme právní pomoc při sepisu insolvenčního návrhu.
 • Zastupujeme věřitele a uplatňujeme pohledávky v insolvenčním řízení
 • Řešíme incidenční a excindační spory osob dotčených insolvenčím řízení.

Poptávka právních služeb pro podnikatele

Advokátní kancelář Ballak

 • Tým zkušených právníků
 • Potřeby klientů řešíme rychle a za příznivou cenu
 • Komunikujeme moderními prostředky a šetříme váš čas

O nás & kontakt

Advokáti Brno - advokátní kancelář Brno

Máme bohaté zkušenosti

 • 10 let zkušeností
 • Desítky spokojených klientů a firem
 • Vysoká úspěšnost v soudních sporech
 • Precizní posouzení možností úspěchu ve sporu

Zobrazit reference

© Ballak • všechna práva vyhrazena

Vytvořil MD webdesign – tvoříme obchodně úspěšné weby