Nepřípustnost souběhu prokury a členství (předsednictví) ve správní radě akciové společnosti

Vrchní soud v Praze ve svém usnesení ze dne e 6. 4. 2017, sp. zn. 14 Cmo 312/2015 dovodil, že je-li v monistickém modelu akciové společnosti  správní rada vícečlenná a má tak zachovanou kontrolní funkci dle § 460 odst. 1 ZOK, tedy dohlíží na řádný výkon obchodního vedení společnosti, jehož základní zaměření určuje (opakem je jednočlenná správní rada, jejímž jediným členem je statutární ředitel), pak se při posuzování možnosti udělit prokuru členu správní rady uplatní podle § 456 odst. 2 ZOK zákaz upravený v § 448 odst. 7 ZOK, podle něhož člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

V případě jednočlenné správní rady, v níž se kumuluje funkce předsedy správní rady a statutárního ředitele, pak brání udělení prokury statutárnímu ředitelu nepřípustnost souběhu prokury a funkce statutárního orgánu společnosti.

Advokátní kancelář Ballak

  • Tým zkušených právníků
  • Potřeby klientů řešíme rychle a za příznivou cenu
  • Komunikujeme moderními prostředky a šetříme váš čas

O nás & kontakt

Advokáti Brno - advokátní kancelář Brno

Máme bohaté zkušenosti

  • 10 let zkušeností
  • Desítky spokojených klientů a firem
  • Vysoká úspěšnost v soudních sporech
  • Precizní posouzení možností úspěchu ve sporu

Zobrazit reference

© Ballak • všechna práva vyhrazena

Vytvořil MD webdesign – tvoříme obchodně úspěšné weby